Catalogul „carte străină : secolele XV-XVIII”

Evidenţiază existenţa colecţiilor bibliotecii a unor opere de referinţă în istoria medicinii europene, cărţi care au aparţinut unor ilustre personalităţi, cărţi de reprezintă valori bibliofile, cărţi ce conţin referiri la istoria ţărilor române.

TOP