Lista cu indicativele bibliotecilor filiale, de catedre şi clinici, sălilor de lectură şi depozitului central

1 Catedra CHIRURGIE UROLOGICĂ – Institutul Clinic Fundeni
2 Catedra FIZIOLOGIE I – Facultatea de Medicină Generală
3 Catedra GENETICĂ – Str. J. – L. Calderon nr. 19 –21
3bis Catedra PARAZITOLOGIE – Str. J. – L. Calderon nr. 19 –21
4 Catedra ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE – Facultatea de Medicină Generală
5 Catedra MEDICINĂ CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ – Facultatea de   Medicină Generală
7 Catedra MEDICINĂ LEGALĂ – Institutul Medico-Legal „Mina Minovici”
8/12 Catedra BIOCHIMIE – Facultatea de Medicină Generală
11 Catedra FIZIOPATOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE – Spitalul Clinic „Dr. Gh. Marinescu”
13 Catedra FARMACOLOGIE ŞI FARMACOTERAPIE – Facultatea de Medicină Generală
14/17 Catedra IGIENĂ și ECOLOGIE MEDICALĂ– Institutul Naţional pentru Servicii de Sănătate şi Conducere
15 Catedra ENDOCRINOLOGIE, BOLI DE NUTRIŢIE ŞI DIABET – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias”
16 Catedra CARDIOLOGIE – Institutul Clinic Fundeni
19 Catedra HEMATOLOGIE – Institutul Clinic Fundeni
20 Catedra MEDICINĂ DENTARĂ I – Facultatea de Medicină Dentară
21 Catedra SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT – Institutul Naţional pentru Servicii    de Sănătate şi Conducere
22 Catedra ISTORIA MEDICINII – Facultatea de Medicină Generală
24 Catedra RECUPERARE MEDICALĂ – Spitalul “Filantropia”
25 Catedra IMPLANTOLOGIE ORALĂ ŞI MATERIALE DENTARE – Spitalul Clinic de Stomatologie „Dan Teodorescu”
26 Catedra ENDOCRINOLOGIE  – Institutul de Endocrinologie „C. I. Parhon”
27 Catedra CHIRURGIE GENERALĂ – Spitalul Clinic „Sf. Ioan”
28 Catedra MEDICINĂ INTERNĂ ŞI CARDIOLOGIE – Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca
29 Catedra HEMATOLOGIE – Spitalul Clinic Colţea
30 Catedra PEDIATRIE – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. S. Curie”
32 Catedra CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ – Facultatea de Medicină Dentară
33 Catedra PROTETICĂ DENTARĂ MOBILĂ – Facultatea de Medicină Dentară
34 Catedra MEDICINA INTERNA – Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”
35bis Catedra BOLI INFECŢIOASE ŞI TROPICALE – Spitalul „Dr. Victor Babeş”
36 Catedra PEDIATRIE I – Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului, Spitalul „Dr. A. Rusescu”
37bis Catedra CHIRURGIE PLASTICĂ, Microchirurgie reconstructivă – Spitalul Clinic “Gr. Alexandrescu”
38 Catedra DIAGNOSTIC ORO-DENTAR – Facultatea de Medicină Dentară
39 Catedra FIZIOPATOLOGIE II – Institutul Național de Boli Infecțíoase ‘M. Balș’
41 Catedra NEUROLOGIE – Spitalul Clinic „Prof. Dr. N. Gh. Lupu”
42 Catedra PSIHIATRIE – Spitalul Clinic „Dr. Al. Obregia” ( Spitalul nr. 9 )
43 Catedra UROLOGIE – Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”
44 Catedra CHIRURGIE – Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca
45/140 Catedra ORTOPEDIE – Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca
47 Catedra REABILITARE ORALĂ – Facultatea de Medicină Dentară
48 Catedra CHIRURGIE – Institutul Clinic Fundeni
49 CENTRUL DE MEDICINĂ INTERNĂ ŞI NEFROLOGIE – Institutul Clinic Fundeni
50 Catedra OBSTETRICĂ. GINECOLOGIE – Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”
51bis Catedra GINECOLOGIE – Spitalul Clinic Universitar Bucureşti
53 Catedra OBSTETRICĂ. GINECOLOGIE – Spitalul Clinic „Bucur”
55 Catedra de PEDODONȚIE – Facultatea de Medicină Dentară
58 Centrul de Împrumut – Facultatea de Medicină Dentară
60 Catedra CHIMIE FIZICĂ ŞI COLOIDALĂ – Facultatea de Farmacie
63 Catedra CHIMIE ORGANICĂ – Facultatea de Farmacie
64 Catedra CHIMIE ANORGANICĂ – Facultatea de Farmacie
65 Catedra CHIMIE ANALITICĂ – Facultatea de Farmacie
66 Catedra CHIMIE FARMACEUTICĂ – Facultatea de Farmacie
67 Catedra LABORATOR TOXICOLOGIE – Facultatea de Farmacie
69 Catedra TEHNICĂ FARMACEUTICĂ – Facultatea de Farmacie
70 Catedra BOTANICĂ FARMACEUTICĂ – Facultatea de Farmacie
71 Catedra FARMACOGNOZIE, FITOCHIMIE, FITOTERAPIE – Facultatea de Farmacie
72 Catedra FARMACOLOGIE. FARMACIE CHIMICĂ – Facultatea de Farmacie
76 SALA DE LECTURĂ “Thoma Ionescu” – Facultatea de Medicină Generală
76B SALA DE LECTURĂ „Thoma Ionescu” Fondul Bibliologie şi Ştiinţa Informării. Facultatea de Medicină Generală
76/2 SALA DE LECTURĂ „Daniel Danielopolu” – Facultatea de Medicină Generală
76D DEPOZITUL CENTRAL – Facultatea de Medicină Generală
76I.M. Fondul „Carol Davila” – “Istoria Medicinii Româneşti şi Universale”
76Î/1 Centrul de Împrumut pentru anii I – III – Facultatea de Medicină Generală
76Î/2 Centrul de Împrumut pentru anii IV – VI – Facultatea de Medicină Generală
79 SALA DE LECTURĂ ŞI ÎMPRUMUT – Facultatea de Farmacie
80 SALA DE LECTURĂ – Facultatea de Medicină Dentară
81 Catadra ANATOMIE CLINICĂ ȘI TOPOGRAFICĂ – Facultatea de Medicină Dentară
97 Catedra ORL – Spitalul Clinic „Colţea”
97bis Catedra ORL – Centrul Medical de Fono-Audiologie „Prof. Dr. D. Hociotă”
98 Catedra MEDICINĂ INTERNĂ ŞI REUMATOLOGIE – Spitalul Clinic „Sf. Maria”
100 Catedra UROLOGIE – Spitalul Clinic „Sf. Ioan”
101 BIBLIOTECA METODOLOGICĂ MEDICALĂ ( UDT 1) – Facultatea de Medicină şi   Farmacie „Carol Davila”
104 Catedra DERMATOLOGIE – Spitalul Clinic „Prof. Dr. Scarlet Longhin”
105 Catedra NEUROCHIRURGIE – Spitalul Clinic „Prof. Dr. D. Bagdasar”
109 Catedra CHIRURGIE PLASTICĂ ŞI RECONSTRUCTIVĂ – Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca
118bis Catedra ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE – Spitalul Clinic Universitar Bucureşti
130 Catedra INDUSTRIA MEDICAMENTELOR – Facultatea de Farmacie
136bis Catedra NEUROLOGIE – Spitalul Clinic Universitar Bucureşti
142 Catedra ORTODONŢIE şi Ortopedie Dento-facială – Str. Eforie Nr. 4-6
143 Catedra OBSTETRICĂ. GINECOLOGIE – Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”
150 Catedra MEDICINĂ INTERNĂ – Spitalul Clinic „Sf. Ioan”
151 Catedra ORTOPEDIE – Spitalul Clinic „Sf. Pantelimon”
152  Catedra NEUROLOGIE – Spitalul Clinic „Dr. Gh. Marinescu”
154 Catedra GERIATRIE. GERONTOLOGIE. ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU VÂRSTNICI „ANA ASLAN” – Spitalul “Elias”
155 Clinica de CHIRURGIE GENERALĂ ŞI TRANSPLANT HEPATIC – Institutul Clinic Fundeni

 

TOP